Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Witold KomorowskiUrodził się 16.03.1898 roku w Zakopanem woj. krakowskie. Rodzicami byli Adam i Janina. Maturę zdał w Teresianum w Wiedniu i wstąpił do wojska austriackiego, w latach 1914-18 brał udział w walkach na włoskim froncie pod Weroną i Bergamo.
W 1918 roku przeszedł do wojska polskiego i jako podporucznik artylerii był komendantem pociągu pancernego w czasie kampanii 1920 roku. Po wojnie nadal służył w wojsku i w Jarosławiu otrzymał stopień kapitana w pułku artylerii polowej.
Ożenił się w 1923 roku z Anną Zagórską, która zmarła 28.03.1924 roku po urodzeniu córki Anny. W 1932 roku zamieszkał u siostry w Katowicach, skąd zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego.
Do Potulic przybył 19.03.1934 roku. Pragnął zostać kapłanem, jednak postępująca głuchota uniemożliwiła zamiary.
Nowicjat rozpoczął 28.09.1934 roku. Pierwsze śluby złożył 29.09.1935 roku, drugie 29.09.1936 roku, trzecie natomiast 29.09.1938 roku.
Przed wybuchem II wojny światowej, gdy w Polsce ogłoszono mobilizację, br. Witold Komorowski zgłosił się do armii, by jako kapitan rezerwy służyć Ojczyźnie. Zginął jako oficer artylerii lekkiej przydzielonej do 22 Pułku Piechoty w dniu 19 września 1939 roku.