Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Józef ŚlimokUrodził się 17.03.1922 r. w Piekarach Śląskich pow. Tarnogóra woj. Śląsk. Rodzicami byli Józef i Anna z domu Branzel. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach przybył 18.7.1939 roku.
Aresztowany przez Niemców przeszedł więzienie w Katowicach i obozy: w Oświęcimiu i Sachsenhausen, gdzie zmarł w 1943 roku.