Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. kleryk Józef MiękusUrodził się 20.10.1912 r. w Golinie Kościelnej k. Jarocina. Rodzicami byli Katarzyna i Franciszek Miękus.
Józef był bardzo zdolny i gimnazjum w Jarocinie ukończył jako prymus. W VI klasie gimnazjalnej wstąpił do Sodalicji Mariańskiej.
W 1932 roku po otrzymaniu świadectwa dojrzałości już w sierpniu przyjechał do Potulic i 15.10.1932 r. rozpoczął nowicjat. Pierwsze śluby złożył 16.10.1933 r., drugie 16.10.1934 r., natomiast śluby wieczyste 18.10.1936 roku.
Studia filozoficzne w Gnieźnie ukończył z wynikiem bardzo dobrym i przełożeni wysłali kl. Miękusa na dalsze studia do Gregorianum w Rzymie. Tuż przed wakacjami 1936 r. okazało się, że ma guza nowotworowego w gardle. Operacja nie dała pożądanego rezultatu. Zmarł 12.04.1937 roku i został pochowany na cmentarzu w Potulicach. Pierwsza Kapituła Generalna zaleciła pielęgnować jego pamięć jako przykład świadectwa ducha Towarzystwa.