Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Eugeniusz RoszakUrodził się 06.02.1932 r. w Lutogniewie pow. Krotoszyn woj. poznańskie. Rodzicami byli Jan i Bogumiła z domu Dobra. Do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu wstąpił 10.05.1949 roku. Nowicjat rozpoczął w Morasku 18.03.1950 roku. Pierwszą profesję złożył w Morasku 18.03.1951 r., w Puszczykowie drugą 27.02.1952 r. i trzecią 19.03.1953 roku.
Zamierzał pracować jako katecheta i pomocnik duszpasterzy na parafiach. Katechizowanie młodzieży rozpoczął w Pyrzycach, gdzie przebywał do 01.07.1957 r., następnie został przeniesiony do Poznania. Od 08.04.1958 r. do 20.02.1959 r. był katechetą w Ryszewku, następnie do 13.08.1962 r. w Szczecinie. Najdłużej jako katecheta pracował w Stargardzie Szczecińskim – od 13.08.1962 r. do samego prawie końca życia. W dniu 14.02.1977 r. otrzymał nominację na członka Rady Domowej w Stargardzie. Wykazał się wielką umiejętnością w wychowaniu i prowadzeniu młodzieży do Boga - szczególnie ministrantów spośród których kilku doprowadził do stanu duchownego.
Zmarł 31.08.1982 r. w Stargardzie, gdzie też na własne życzenie został pochowany.

***

Br. EUGENIUSZ ROSZAK urodził się w Lutogniewie koło Krotoszyna w dniu 6 lutego 1932 roku. Mając siedemnaście lat wstępuje do Towarzystwa Chrystusowego w charakterze brata zakonnego. Swoje śluby wieczyste składa Bogu 19.03.1956.
Pracował na wielu placówkach Towarzystwa, by od 1962 roku objąć funkcję katechety w parafii w Stargardzie Szczecińskim Przez dwadzieścia lat wypracował swoisty sposób pracy wśród młodzieży i ministrantów. Wychowywał ich przez swoją stałą obecność, systematyczne organizowanie obozów letnich. Owocem jego pracy wychowawczej jest wiele powołań kapłańskich i zakonnych. Wielu ministrantów, którzy przestali pełnić już służbę ołtarza, pozostawało jego przyjaciółmi i szukało u niego rady i wsparcia duchowego.
Zmarł po ciężkiej chorobie 31.08.1982 r. i został pochowany na cmentarzu w Stargardzie Szczecińskim.