Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Stefan StrzałkowskiUrodził się niedaleko Radomia w dniu 3 maja 1909 roku. Wykształcenie średnie uzyskał w Gimnazjum Biskupim w Sandomierzu, po czym wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. Po pierwszym roku filozofii zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach. We wrześniu 1934 rozpoczął kanoniczny nowicjat, a potem kontynuował studia filozoficzne i teologiczne w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w czasie okupacji hitlerowskiej w Krakowie 16 czerwca 1940 roku z rąk ks. bpa Rosponda. Był jednym z tych, którzy zgodnie z poleceniem Założyciela Kardynała Hlonda udali się do pracy na Pomorzu Zachodnim. Przybył tam we wrześniu 1945 roku. Był administratorem parafii w Suchaniu i Dobrzanach. Od roku 1966 przeniósł się do Szczecina, gdzie ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia, był rezydentem, ale do końca, cierpliwie, służył posługą spowiednika w „konfesjonale wieczystym”. Zmarł 16 stycznia 1982 r. i spoczywa na cmentarzu głównym w Szczecinie.

***
Ks. STEFAN STRZAŁKOWSKI urodził się niedaleko Radomia w dniu 3 maja 1909 roku. Wykształcenie średnie uzyskał w Gimnazjum Biskupim w Sandomierzu, po czym wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. Po pierwszym roku filozofii zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach.
We wrześniu 1934 rozpoczął kanoniczny nowicjat, a potem kontynuował studia filozoficzne i teologiczne w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w czasie okupacji hitlerowskiej w Krakowie 16 czerwca 1940 roku z rąk ks. bpa Rosponda.
Był jednym z tych, którzy zgodnie z poleceniem Założyciela Kardynała Hlonda udali się do pracy na Pomorzu Zachodnim. Przybył tam we wrześniu 1945 roku. Był administratorem parafii w Suchaniu i Dobrzanach. Od roku 1966 przeniósł się do Szczecina, gdzie ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia, był rezydentem, ale do końca, cierpliwie, służył posługą spowiednika w „konfesjonale wieczystym”.
Zmarł 16 stycznia 1982 r. i spoczywa na cmentarzu głównym w Szczecinie.