Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Bolesław LianaUrodził się 3 sierpnia 1935 r. w Strzeszynie k. Biecza (rzeszowskie) w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Syn Jana i Anny. Miał ośmioro rodzeństwa. Urodził się jako ósme dziecko. W 1942 roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu kontynuował dalsze zgłębianie wiedzy poprzez naukę w szkole średniej. W 1953 r. zdobył dyplom ukończenia 10 klasy

8 sierpnia 1953 r. idąc za głosem powołania, wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego. Po odbyciu nowicjatu i studiów filozoficzno-teologicznych 26 maja 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. Po odbyciu rocznej praktyki duszpasterskiej (Suchy Las, Gryfice, Szczecin-Zdroje) został skierowany przez przełożonych do pracy w Brazylii. 8 września 1964 r. opuścił Polskę, rozpoczynając podróż poprzez kraje europejskie.

Drogą morską dotarł 2 grudnia 1964 r. do Brazylii. Po kilku dniach pobytu w Rio de Janeiro został skierowany do Dom Feliciano. Po trzech miesiącach został mianowany kapelanem braci marystów w Mendes, koło Rio de Janeiro. Podczas 4-miesięcznego pobytu u braci uczył się języka portugalskiego. W styczniu 1965 r. został skierowany do Camaqua, gdzie pracował w seminarium Towarzystwa. Przez blisko rok czasu pełnił funkcję ekonoma wspólnoty Chrystusowców w Brazylii.

1 stycznia 1967 r. rozpoczął pracę duszpasterską w charakterze proboszcza w parafii Św. Sebastiana w Bateias. W parafii zajął się oprócz duszpasterstwa organizacją budowy domu dla sióstr zakonnych. Sprowadził do pracy parafialnej i w miejscowej szkole siostry Rodziny Maryi. Ponadto podjął się w Bateias budowy ośrodka zdrowia oraz poszerzenia szkolnictwa do ósmej klasy włącznie.

2 stycznia 1977 r. ks. Bolesław Liana TChr został przeniesiony do parafii Dobrego Pana Jezusa w Balsie Novej. Podobnie jak w Bateias, zajął się organizacją domu dla sióstr. Sprowadził do pracy w parafii i szkole siostry Rodziny Maryi. W Balsie Novej przekonywał wiele rodzin do wyrażenia zgody na sprzedaż ziemi, aby zbudowano fabrykę przeróbki kukurydzy. Aktualnie fabryka gwarantuje pracę dla dużej liczby osób z Balsy Novej i okolic, a także - poprzez płacone podatki - udziela wsparcia finansowego dla miejscowego municipium.

Po 18 latach pracy w Brazylii (w 1982 r.) po raz pierwszy udał się na wakacje do Polski.

27 czerwca 1984 r. został mianowany proboszczem kościoła Dobrego Pana Jezusa w Campo Largo. Podobnie jak w poprzednich dwóch parafiach, tak i w Campo Largo oprócz pracy duszpasterskiej zajął się budową kościołów filialnych w interiorze. Również został zbudowany pod kierownictwem ks. Bolesława Liany TChr obszerny kościół macierzysty w Campo Largo.

14 sierpnia 1988 r. ks. Bolesław Liana TChr obchodził w parafii w Campo Largo jubileusz 25-lecia kapłaństwa. W uroczystości wziął udział arcybiskup metropolita Pedro Fedalto z Kurytyby.

Należy odnotować wielki wysiłek podjęcia się przez ks. Bolesława Lianę TChr rozbudowy kościoła macierzystego w Campo Largo. W dotychczasowym kościele było 400 miejsc siedzących. Rozbudowany kościół osiągnął możliwość pomieszczenia 1.300 osób. 16 marca 1989 r. biskup Ladislau Biernaski poświęcił kamień węgielny pod budujący się kościół. 11 sierpnia 1991 r. biskup Ladislau Biernaski dokonał poświęcenia nowej świątyni. Podobnie jak w poprzednich parafiach ks. Bolesław Liana TChr przyczynił się do budowy wielu kaplic w parafii Campo Largo.

27 maja 1991 r. Rada Miejska Campo Largo podjęła decyzję o nadaniu ks. Bolesławowi Lianie TChr tytułu obywatela honorowego. Uroczystość przyznania tego tytułu odbyła się 13 września 1991 r.

Ze względu na stan zdrowia z dniem 15 września 1991 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza w Campo Largo. Ponadto w 1992 r. decyzją Alffonso Guimaraes, prefekta Campo Largo, przedszkole miejskie w dzielnicy Jardim, Itaboa, otrzymało imię ks. Bolesława Liany (O Centro de Educacao Infantii Pe. Boleslau Liana).

W początkach 1992 r. rozpoczął pracę w Republice Południowej Afryki (początkowo Welkam). Pełnił posługę duszpasterską na rzecz Polonii i wspólnoty portugalskiej. Jednak ze względu na zmniejszającą się liczbę Polaków i Portugalczyków w Republice Południowej Afryki ks. Bolesław poprosił przełożonych o możliwość powrotu do Ameryki Południowej. Pod koniec 1994 r. udał się do Cordoby w Argentynie. W 1996 r. podczas zastępstwa w Afryce Południowej wraz z innymi księżmi uległ ciężkiemu wypadkowi drogowemu. Przez dłuższy czas przebywał w szpitalu. Kiedy po rekonwalescencji nastąpiła poprawa zdrowia, powrócił do Cordoby z chęcią dalszego służenia tamtejszym wiernym. W Cordobie ks. Bolesław kontynuował leczenie. Z początkiem lutego 1998 r. przyjechał do Brazylii. 8 lutego wziął udział w obchodach 30. rocznicy istnienia parafii Dobrego Pana Jezusa w Balsie Novej, w której przed laty pełnił posługę proboszcza. W dniach 10 i 13 lutego odwiedził Dom Prowincjalny w Kurytybie. Następnie powrócił do Argentyny. Z początkiem kwietnia bieżącego roku nastąpiło pogorszenie stanu jego zdrowia. Ks. Paweł Molewski TChr odwiózł ks. Bolesława do miejscowego szpitala. Kiedy 14 kwietnia br. w towarzystwie: ks. prof. Edwarda Janikowskiego TChr, ks. Pawła Molewskiego TChr i ks. Jerzego Sowy TChr odwiedziłem ks. Bolesława w szpitalu, był nieprzytomny. Agonia trwała przez cały czas, aż do zgonu, który nastąpił 28 maja 1998 r.

Śp. ks. Bolesław Liana TChr swoją bezpośredniością i specyficznym podejściem do ludzi zjednywał sobie sympatię wiernych. W parafiach, w których pracował pozostawił, wielu zaprzyjaźnionych ludzi. Z pewnością jego posługa Ludowi Bożemu (przez krótki czas w Polsce) przez 34 lata na emigracji przyniesie obfity owoc!

Pogrzeb śp. ks. Bolesława odbył się w Brazylii 4 czerwca br. (czwartek). O godz. 15 (czasu miejscowego) odbyła się Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym Dobrego Pana Jezusa w Campo Largo. Następnie ciało Zmarłego zostało przewiezione do Bateias, gdzie spoczęło na miejscowym cmentarzu obok śp. ks. Ludwika Gazdy TChr.

ks. Zdzisław Malczewski TChr