Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. mgr Leszek WedziukŚp. ks. Leszek Wedziuk SChr rozpoczął najlepszy okres kapłańskiego życia, kiedy po 3 latach pracy duszpasterskiej w kraju wyjechał do polonijnej pracy duszpasterskiej. Ksiądz Leszek zdobył wielkie duszpasterskie doświadczenie w kraju, co następnie wykorzystywał w pracy polonijnej w Niemczech, a od 4 lat w Stanach Zjednoczonych. Za 2 lata obchodziłby srebrny jubileusz kapłański. Jednak Pan życia i śmierci 4 marca 2012 r. powołał go do siebie i wszystkie jubileusze kapłańskie będzie obchodził już u Niego.
Ksiądz Leszek Wedziuk urodził się 17 sierpnia 1959 r. w Stargardzie Szczecińskim. Był synem Stanisława i Teresy, z domu Czapiewska. 20 września 1959 r. został ochrzczony w rodzinnej parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim. Tam też 6 czerwca 1974 r. przyjął sakrament bierzmowania i obrał sobie imię Piotr. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w 5-letnim Technikum Mechanicznym w Stargardzie Szczecińskim, które ukończył w 1979 roku egzaminem maturalnym. W ostatnim roku nauki w technikum ukończył katechezę parafialną w zakresie maturalnym przy kościele pw. św. Jana (w parafii św. Józefa).
Po ukończeniu Technikum Mechanicznego rozpoczął pracę w miejscowej lokomotywowni jako młodszy maszynista. W kwietniu 1980 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę wojskową odbywał do 7 lipca 1982 r. W czasie służby wojskowej wprowadzono w kraju stan wojenny, który przeżywał wraz z wszystkimi jego utrudnieniami.
Po służbie wojskowej złożył 20 lipca 1982 r. podanie o przyjęcie do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, do którego został przyjęty 14 sierpnia 1982 r. Po krótkim aspirandacie 28 września 1982 r. rozpoczął w Kiekrzu k. Poznania kanoniczny nowicjat. Po ukończeniu nowicjatu został dopuszczony do pierwszej profesji zakonnej, którą złożył w Kiekrzu 29 września 1983 r. na ręce ówczesnego przełożonego generalnego ks. dra Edwarda Szymanka.
Po pierwszej profesji zakonnej rozpoczął 1 października 1983 r. w Poznaniu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego 2-letnie studia filozoficzne, które ukończył 17 czerwca 1985 r. egzaminem philosophicum, a następnie 4-letnie studia teologiczne, które ukończył 8 kwietnia 1989 r. egzaminem theologicum. W czasie studiów ponawiał zakonną profesję czasową, a 10 kwietnia 1988 r. na ręce ówczesnego wikariusza generalnego ks. Ryszarda Bucholca złożył profesję dozgonną. W czasie studiów teologicznych napisał pod kierunkiem ks. prof. Bernarda Kołodzieja SChr na seminarium naukowym ks. prof. dra hab. Z. Zielińskiego pracę magisterską pt. „Miesięcznik «Msza Święta» w latach 1936-1968. Monografia czasopisma”, którą obronił w 1989 r. na KUL w Lublinie. Podczas studiów został wprowadzony w posługi kapłańskie oraz wyższe święcenia kapłańskie: lektorat przyjął 3 maja 1986 r. z rąk przełożonego generalnego ks. Edwarda Szymanka i akolitat 8 marca 1987 r., również z rąk ks. Edwarda Szymanka. Diakonat przyjął w katedrze poznańskiej 11 kwietnia 1988 r. z rąk poznańskiego biskupa pomocniczego Stanisława Napierały. Również z rąk bpa S. Napierały 16 maja 1989 r. przyjął święcenia prezbiteratu. W podaniu do przełożonego generalnego z prośbą o dopuszczenie do święceń kapłańskich napisał: „Posługę wynikającą ze święceń kapłańskich pragnę zawsze wykonywać zgodnie z wolą Kościoła”. Na obrazku prymicyjnym napisał słowa z Księgi Mądrości 7,15: „Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano”.
Po święceniach kapłańskich, jak większość chrystusowców, został skierowany do pracy duszpasterskiej na Pomorze Zachodnie do Szczecina-Żydowiec w charakterze wikariusza współpracownika. W pracy duszpasterskiej wykazał się wielką gorliwością i wrażliwością na ludzkie potrzeby. Po 3 latach pracy duszpasterskiej został w marcu 1992 r. skierowany przez przełożonych do polonijnej pracy duszpasterskiej w prowincji niemiecko-holendersko-włoskiej Towarzystwa Chrystusowego. Do Niemiec wyjechał 15 września 1992 r. i rozpoczął pracę duszpasterską w polskiej parafii w Kolonii. Po 2 latach został przeniesiony do polskiej parafii w Bonn, gdzie pełnił obowiązki wikariusza. W tym czasie opanował język niemiecki i nabrał doświadczenia w polonijnej pracy duszpasterskiej. W 1997 r. został proboszczem polskiej parafii w Düsseldorfie. Z wielką gorliwością duszpasterską służył miejscowej wspólnocie. Pamiętał też o gromadzeniu materiałów archiwalnych dotyczących polskiej emigracji do Niemiec, które wysyłał do Archiwum Towarzystwa w Poznaniu.
16 października 2002 r. został mianowany ekonomem prowincji niemiecko-holendersko-włoskiej z siedzibą w Bochum. Po zakończeniu kadencji ekonoma prowincji został w 2008 r. skierowany do pracy w prowincji Królowej Towarzystwa Chrystusowego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych w 2008 r. rozpoczął nowy – ostatni już – etap polonijnej pracy duszpasterskiej jako wikariusz w Toledo, Ohio. Po opanowaniu języka angielskiego został w styczniu 2010 r. proboszczem polskiej parafii w Houston w Teksasie. Po roku pracy w Teksasie został przeniesiony jako wikariusz do parafii w Baltimore, Maryland, która była jego ostatnią placówką duszpasterską.
Wiadomości o jego nagłej chorobie nie docierały do kraju. Był przecież człowiekiem młodym, pełnym energii. Niestety choroba poczyniła szybkie postępy i dla wszystkich szokiem była wiadomość o jego śmierci.
Ksiądz Leszek Wedziuk SChr zmarł 4 marca 2012 r. ok. godz. 8.30 czasu miejscowego w szpitalu w Baltimore. Przeżył 52 lata, w tym 28 lat życia zakonnego i 22 lata życia kapłańskiego.
Wiadomość o śmierci współbrata tego samego dnia dotarła do Domu Głównego w Poznaniu, a w domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Lombard za zmarłego ks. Leszka Wedziuka odprawiono Mszę Świętą pod przewodnictwem prowincjała ks. Pawła Bandurskiego, a następnie ofiarowano drogę krzyżową. Następnego dnia, w poniedziałek 5 marca, w Domu Głównym odprawiono żałobną Mszę Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak, a uczestniczyli w niej mieszkańcy Domu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Baltimore w środę 7 marca żałobnymi nieszporami, którym przewodniczył prowincjał ks. Paweł Bandurski. Udział wzięło 28 chrystusowców z USA i Kanady, a z Niemiec przyjechał współbrat kursowy ks. Marian Gerus SChr. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił administrator parafii pw. św. Antoniego w Las Vegas ks. Ryszard Philiposki SChr oraz proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston ks. Waldemar Matusiak SChr.
W czwartkowej Mszy Świętej pogrzebowej udział wzięło 35 kapłanów oraz wielu wiernych. Eucharystii przewodniczył administrator archidiecezji Baltimore kard. E. O’Brian oraz biskup pomocniczy diecezji Baltimore bp D. Madden. Homilię wygłosił prowincjał ks. P. Bandurski, który na zakończenie odczytał list kondolencyjny przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego SChr oraz prowincjała chrystusowców z Brazylii ks. Kazimierza Długosza SChr. Po Komunii Świętej do uczestników uroczystości żałobnej słowa podziękowania skierował kard. O’Brian, który zapewnił o modlitewnej pamięci o ks. Leszku. Proboszcz parafii ks. Andrzej Totzke SChr podkreślił niezwykłą solidarność parafian ze śp. ks. Leszkiem i ich zaangażowanie podczas jego choroby. Obrzędom pożegnania przewodniczył proboszcz parafii pw. Królowej Polski w Silver Spring ks. Jan Fiedurek SChr, współbrat kursowy zmarłego ks. Leszka. Na koniec miejscowy proboszcz ks. A. Totzke podziękował wszystkim zebranym za udział w pogrzebie, za modlitwy i wielką pomoc, jaką parafianie okazywali śp. ks. Leszkowi.
Po czwartkowym pogrzebie ks. Leszka w Baltimore w piątek 9 marca w jego rodzinnej parafii pw. św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim o godz. 12.30 odprawiono Mszę Świętą żałobną. Uczestniczyło w niej wielu współbraci, matka zmarłego ks. Leszka i parafianie. Przewodniczył jej wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak SChr, a homilię wygłosił współbrat kursowy ks. prof. dr hab. Stanisław Ormanty SChr.
12 marca w parafii pw. św. Józefa w Bochum w prowincji niemieckiej została odprawiona Msza Święta z udziałem współbraci z tej prowincji oraz wiernych z parafii, w których ks. Leszek pracował. Mszy Świętej przewodniczył prowincjał ks. Jerzy Wieczorek SChr.
Ksiądz Leszek Wedziuk spoczął na cmentarzu w Baltimore obok grobu wcześniej zmarłego chrystusowca ks. Franciszka Okroya, gdzie obydwaj oczekują zmartwychwstania.

ks. Bernard Kołodziej SChr