Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Tadeusz CechowskiPo przeszło 30-letniej kapelańskiej posłudze duszpasterskiej w Lipnicy u sióstr urszulanek SJK ks. Tadeusz przeszedł na zasłużony odpoczynek w Domu Seniora Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie. Niestety nie nacieszył się długo tym odpoczynkiem. Urodzony w maju, również w tym pięknym miesiącu maryjnym został przez Pana życia i śmierci 16 maja 2012 r. powołany do wiecznego przebywania z Nim.
Ksiądz Tadeusz Cechowski urodził się 14 maja 1927 r. w miejscowości Kozilas, gmina Zieluń, powiat Mława. Był synem Wincentego i Marianny, z domu Lipińska. 22 maja
1927 r. został ochrzczony w rodzinnej parafii w Dłutowie w diecezji płockiej. Tam też 21 sierpnia 1939 r. przyjął sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Leona Wetmańskiego. Do sakramentu pokuty i Komunii Świętej przystąpił pierwszy raz 28 czerwca 1936 r. W 1935 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą po IV klasie przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji pozostawał w rodzinnej miejscowości i pomagał rodzicom w pracy na roli. W czasie wojny szkoła w Kozimlesie była zamknięta. Dopiero po zakończeniu wojny uczęszczał na kurs wieczorowy do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kozimlesie. Edukację podstawową ukończył na VII klasie. W 1947 r. pojechał do Wrocławia, aby tam kontynuować naukę w szkole średniej. Zapisał się do Państwowego Liceum Spółdzielczego dla Dorosłych i ukończył 2 klasy gimnazjalne.
Chciał zostać księdzem, dlatego 22 sierpnia 1949 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach, gdzie 7 września 1949 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat, który ukończył 8 września 1950 r. i tego dnia złożył pierwszą profesję zakonną. Po ukończeniu nowicjatu od 10 września 1950 r. do 10 czerwca 1952 r. kontynuował naukę w zakresie szkoły średniej w Niższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach. Dwuletnie studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego rozpoczął 9 września 1952 r., a skończył je 13 maja 1954 r. w Poznaniu egzaminem philosophicum. Następnie w tymże seminarium odbył 4-letnie studia teologiczne. W czasie studiów składał kolejno czasowe śluby zakonne, a profesję dozgonną złożył 8 września 1953 r. w Poznaniu na ręce ówczesnego przełożonego generalnego ks. Ignacego Posadzego. Studia teologiczne skończył egzaminami rigorosum theologicum 5 maja 1955, 12 kwietnia 1957 i 22 lutego 1958 r. Podczas studiów został wprowadzony w posługi kapłańskie oraz przyjął wyższe święcenia kapłańskie: tonsurę 2 października 1954 r., ostiariat i lektorat dzień później - z rąk ks. bpa Herberta Bednorza; egzorcystat i akolitat przyjął 9 października 1955 r., również z rąk ks. bpa Herberta Bednorza; święcenia subdiakonatu przyjął 26 maja 1957 r. z rąk ks. bpa Franciszka Jedwabskiego, a diakonat 10 czerwca 1957 r., również z rąk ks. bpa Franciszka Jedwabskiego. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 kwietnia 1958 r. z rąk ks. abpa poznańskiego Antoniego Baraniaka. W podaniu do przełożonego generalnego z prośbą o dopuszczenie do święceń kapłańskich napisał: „Pragnę na zawsze oddać się na służbę Bogu w Towarzystwie Chrystusowym dla Wychodźców, w charakterze kapłana zakonnika. Czynię to świadomie i dobrowolnie". Na obrazku prymicyjnym wypisał słowa z Ewangelii św. Jana 15,16: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynieśli", a na dole obrazka dodał słowa z Pierwszego Listu św. Piotra 1,2: „Łaska i pokój niech się w was pomnaża".
Po święceniach kapłańskich i prymicjach w rodzinnej parafii, jak większość chrystusowców, został skierowany od 30 sierpnia 1958 r. do pracy duszpasterskiej na Pomorze Zachodnie do parafii pw. Chrystusa Króla w Dolicach w charakterze wikariusza współpracownika. Rok później został wytypowany do wyjazdu do pracy wśród Polonii brazylijskiej, ale do wyjazdu jednak nie doszło. Po roku pracy w Dolicach został z dniem 14 sierpnia 1959 r. przeniesiony na równorzędne stanowisko do parafii pw. Królowej Polski w Tetyniu. Pracował tam przez 2 lata i z dniem 15 czerwca 1961 r. został przeniesiony do parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie, a obowiązki wikariusza objął 1 września. W Maszewie pracował do sierpnia 1963 r., kiedy to został przeniesiony na stanowisko wikariusza współpracownika do parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Brojcach. W lipcu 1965 r. został mianowany ekonomem domowym w parafii Brojce. Pracował tam do sierpnia 1966 r., kiedy to został przeniesiony na stanowisko wikariusza współpracownika w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Sarbii. Po roku pracy w Sarbii został z dniem 31 sierpnia 1967 r. przeniesiony do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie-Podjuchach. Po roku wikariatu został mianowany przez przełożonego pierwszym członkiem Rady Domowej. W Szczecinie-Podjuchach pracował do lipca 1970 r., kiedy został zwolniony z urzędu wikariusza i z pracy w diecezji. Na wszystkich placówkach, na których pracował jako wikariusz, było wiele miejscowości i kościołów filialnych, do których trzeba było dojeżdżać z posługą duszpasterską.
Po zwolnieniu z Pomorza Zachodniego został od sierpnia 1970 r. skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie w charakterze rezydenta. W grudniu tegoż roku został mianowany przez przełożonego ekonomem domowym. Kilka miesięcy później, 1 czerwca 1971 r., został mianowany wikariuszem w parafii Władysławowo. Pracował tam do sierpnia 1975 r. Po zwolnieniu z Władysławowa powrócił na Pomorze Zachodnie i 11 sierpnia 1975 r. został mianowany administratorem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marianowie. Była to jego pierwsza samodzielna placówka duszpasterska. Do tej parafii należały jeszcze 4 kościoły filialne. W styczniu 1980 r. skierował do przełożonego pismo, prosząc w nim o zwolnienie z obowiązków proboszczowskich. W Marianowie pracował jeszcze do sierpnia 1981 r. Po otrzymaniu zwolnienia z urzędu administratora parafii w Marianowie został skierowany jako wikariusz współpracownik do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, jednak już po kilku tygodniach nominacja uległa zmianie. Został zwolniony z obowiązków wikariusza parafii w Płotach i z pracy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Rozpoczął się wtedy nowy okres w pracy duszpasterskiej ks. Tadeusza, ponieważ z dniem 15 września 1981 r. został mianowany kapelanem sióstr urszulanek SJK w Lipnicy. Był to najdłuższy okres pracy w życiu kapłańskim ks. Tadeusza.
W Lipnicy u sióstr urszulanek SJK w 2008 r. uroczyście przeżywał złoty jubileusz kapłański. Z tej okazji otrzymał specjalne błogosławieństwo papieża Benedykta XVI. Na obrazku jubileuszowym wypisał słowa z Psalmu 40,8.9: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę", a na dole obrazka dodał te same słowa, które umieścił na obrazku prymicyjnym, wyjęte z Pierwszego Listu św. Piotra 1,2: „Łaska i pokój niech się w was pomnaża". Na te uroczystości metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki przysłał pasterskie błogosławieństwo i specjalne życzenia. Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 10 czerwca 2008 r. Z okazji jubileuszu ks. Tadeusz otrzymał życzenia i gratulacje od współbraci oraz specjalne pisemne gratulacje od przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego, który w czasie Mszy Świętej jubileuszowej wygłosił homilię.
Po zakończeniu ponad 30-letniej pracy kapelańskiej w Lipnicy 1 marca 2012 r. został przeniesiony do domu zakonnego w Puszczykowie w charakterze rezydenta.
Ksiądz Tadeusz Cechowski SChr zmarł w środę 16 maja 2012 r. w szpitalu w Poznaniu. Przeżył 85 lat, w tym 61 lat życia zakonnego i 54 lata życia kapłańskiego.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek 21 maja modlitwą różańcową za zmarłego kapłana Tadeusza w kościele parafialnym w Puszczykowie. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa, której przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. Udział wzięło w niej kilkudziesięciu koncelebrujących współbraci kapłanów oraz księży diecezjalnych, klerycy i nowicjusze, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK i Zgromadzenia Sióstr Pasterek, rodzina zmarłego, wśród której był ksiądz i 3 siostry zakonne, oraz przyjaciele zmarłego. Homilię żałobną wygłosił współbrat kursowy ks. Marian Koniewski, który podkreślił główne rysy duchowe zmarłego kapłana. Po modlitwach pożegnalnych w kościele, prowadzonych przez Przełożonego Generalnego, ciało zmarłego kapłana zostało przewiezione na cmentarz puszczykowski. Kondukt pogrzebowy i ostatnie modlitwy poprowadził wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak. On też złożył podziękowanie wszystkim odprowadzającym zmarłego ks. Tadeusza. Na koniec przełożony domu puszczykowskiego ks. Krzysztof Jackowiak podziękował wszystkim, którzy opiekowali się w ostatnim czasie ks. Tadeuszem. Ksiądz Krzysztof podkreślił jego spokój i cierpliwość w znoszeniu choroby oraz zaufanie pokładane w opiece Bożej.
Ksiądz Tadeusz Cechowski SChr spoczął w kwaterze chrystusowców na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie, gdzie wraz ze współbraćmi oczekuje zmartwychwstania.

ks. Bernard Kołodziej SChr