Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Wawrzyniec Sobiecki