Wszystko dla Boga i Polonii...
nazwa: Kościół filialny p.w. św. Wojciecha adres: miasto: Bytowo kraj Polska
serwis: telefon: GPS: 53.33055337908407, 15.518712637476938
Wzniesiony na pocz. XVII w. z cegły i kamienia polnego. Salowy, zbudowany na rzucie prostokąta. Arkadę portalu zamyka wydatny gzyms, na którym wkomponowano naczółek w formie szczyciku o wolutowych spływach. Wieża późniejsza, na rzucie prostokąta od zachodu, przebudowana w poł. XIX w. W latach 1906-1910 część wschodniego korpusu przedłużono zamykając trójboczną ścianę, a od strony południowej dobudowano kaplicę z kryptą i lożą kolatorską. Loża doświetlona elipsoidalnym otworem okiennym. Ołtarz późnobarokowy, dawniej ołtarz ambonowy z 2 poł. XVIII w. Dzwony: jeden odlany w XV w., drugi w 1662 r. przez Lorentza II Kokeritza ze Szczecina.
Poświęcony przez księży Towarzystwa Chrystusowego 23.04.1946 roku.
Odpust przypada na 23 kwietnia.

Osoby

  • ks. prob. dr Bogusław Kozioł
  • ks. mgr Dominik Bieniek
  • ks. mgr Grzegorz Brzozowski-Zabost
  • ks. mgr Andrzej Szoda