Wszystko dla Boga i Polonii...

Osoby

 • ks. sup. mgr Marcin Marek Stefanik
 • ks. Bernard Bednarz
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
 • ks. mgr Bogusław Burgat
 • ks. lic. Andrzej Glanc
 • ks. dr Marek Grygiel
 • ks. dr Jan Hadalski
 • ks. dr Paweł Jasina
 • ks. lic. Stanisław Jaskólski
 • ks. dr Antoni Klein
 • ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej
 • ks. dr Paweł Melczewski
 • ks. mgr Jerzy Molewski
 • ks. lic. Robert Nalepka
 • ks. lic. Krzysztof Olejnik
 • ks. lic. Andrzej Orczykowski
 • ks. mgr Maciej Piaskowski
 • ks. dr Mieczysław Piotrowski
 • ks. mgr Mateusz Socha
 • ks. mgr Edmund Wojda
 • brat Henryk Kotulski
 • brat Jarosław Krusik
 • brat Lesław Kwaśnik
 • brat Wawrzyniec Sobiecki
 • brat Sławomir Szymański
 • brat Marian Wiśniewski
 • dk. Chris Czapla
 • dk. mgr Marek Józef Czarnecki
 • dk. Sebastian Stawierej
 • Placówki